Kampaně

Jednou z nejefektivnějších cest, jak oslovit a aktivně zapojit širokou veřejnost a předat dále důležité informace, jsou tématické kampaně. Zde Vám přinášíme seznam našich kampaní.

Letáky „STOP Istanbulské úmluvě“

Česká republika stojí před ratifikací Istanbulské úmluvy, celým názvem „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“. Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva …
ČÍST DÁLE